TIN TỨC - SỰ KIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG  TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019
20/05/2019 16:43:57
Chiều ngày 19/5/2019  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 và  tổ chức Hội nghị Người lao động. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định và hơn 100 công nhân viên chức người lao động Công ty.
Triển khai thực hiện Thông tư só 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội Vụ 17/05/2019 07:45:28Ngày 24/01/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc và Thông tư số 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan, tổ chức.  Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2019 và được triển khai thống nhất áp dụng giữa các cơ quan, trong  hệ thống hành chính nhà nước.
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.