Thứ tư, 1/10/2014 - 15:16
GO!
Hỏi : Doanh nghiệp 100% vốn ĐTNN, có trụ sở nằm ở KKT, được cấp GCNĐT, lĩnh vực hoạt động là trồng rừng và chế biến gỗ dăm, 100% sản phẩm được xuất khẩu. Vậy doanh nghiệp có được coi là doanh nghiệp chế xuất ko?
Người hỏi - example@gmail.com - 7/8/2014 2:10:16 PM
Chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn Đầu tư nước ngoài, có trụ sở nằm ở KKT, được BQL KKT cấp Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là thực hiện trồng rừng và chế biến gỗ dăm, 100% sản phẩm của doanh nghiệp được xuất khẩu. Hiện nay, Doanh nghiệp muốn thu mua nguyên liệu từ thị trường nội địa để xuất khẩu. Vậy xin hỏi, Doanh nghiệp có được coi là doanh nghiệp chế xuất ko? Doanh nghiệp có phải thực hiện bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh để thực hiện việc mua nguyên liệu từ thị trường nội địa hay không hay đương nhiên doanh nghiệp được phép mua?
Trả lời :

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX và KKT quy định doanh nghiệp chế xuất được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư. Doanh nghiệp chế xuất cần đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP như được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào; thủ tục hải quan, kiểm tra và giám s&a...

CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
Giấy phép số 148/GP-TTĐT cấp ngày 15/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền Thông - Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.