TIN TỨC - SỰ KIỆN
Liên kết phát triển du lịch Bình Ðịnh với các tỉnh Nam Lào: Ðối tác mới, thị trường mới Liên kết phát triển du lịch Bình Ðịnh với các tỉnh Nam Lào: Ðối tác mới, thị trường mới
16/10/2019 14:09:17
Để tăng cường cơ hội hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh Nam Lào gồm Champasak, Salavan, Attapeu, Sekong, thời gian qua, tỉnh Bình Định và các địa phương này đã tổ chức nhiều hoạt động như: Famtrip, hội nghị xúc tiến du lịch, tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch theo định hướng cả hai bên cùng có thêm đối tác mới, thị trường mới. Giới thiệu hình ảnh du lịch Bình Định tại Hội nghị xúc tiến du lịch giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam với 4 tỉnh Nam Lào tại TP Pakse. Ảnh do Trung tâm thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định cung cấp.
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.