TIN TỨC - SỰ KIỆN
XÂY DỰNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM XÂY DỰNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
21/10/2016 08:56:58
Bình Định là một tỉnh duyên hải Miền Trung, giàu truyền thống đấu tranh cách mạng và có bề dày văn hóa, lịch sử. Vào những năm đầu của công cuộc đổi mới đất nước (1986-1990), tỉnh Bình Định cũng như nền kinh tế nước ta có xuất phát điểm thấp, thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm nghèo nhất thế giới, cần phải đẩy mạnh thu hút đầu nước ngoài để tranh thủ vốn, nguồn lực và khoa học công nghệ của các nước phát triển đề xây dựng đất nước. 
Cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp về hỗ trợ thị trường 13/09/2016 10:07:48Đó là một trong những nội dung trọng tâm được Sở Tài chính triển khai trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28.4.2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.   Đẩy mạnh thanh kiểm tra về giá, kiểm soát chặt chẽ độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh về giá và bán phá giá.
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
Giấy phép số 148/GP-TTĐT cấp ngày 15/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền Thông - Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.