THỐNG KÊ TRUY CẬP
4451723
Trực tuyến:64
Hôm nay:859
Trong tháng:53649

Danh bạ điện thoại và Email công vụ của CBCC BQL KKT

01/07/2019 09:14' - Lượt xem : 913
         
   STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Địa chỉ email công vụ
Cơ quan
Di động
I
LÃNH ĐẠO BAN
 
1
Nguyễn Phi Long
Trưởng ban
3946 821
 
 
2
Phan Viết Hùng
Phó Trưởng Ban
3747 641
0905 033 337
hungpv@kkt.binhdinh.gov.vn
3
Nguyễn Thanh Nguyên
Phó Trưởng Ban
3535209
0903 500 324
nguyennt@kkt.binhdinh.gov.vn
II
VĂN PHÒNG BAN
vp@kkt.binhdinh.gov.vn
1
Lê Thị Thanh Hương
Chánh VP
3846 793
0977 813 066
huongntt@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Phạm Thi Lệ Quyên
Phó Chánh VP
0986 575 858
quyenptl@kkt.binhdinh.gov.vn
3
Võ Thị Hà Giang
Phó Chánh VP
0905 802 607
gianghtv@kkt.binhdinh.gov.vn
4
Lưu Đình Nhật Dũng
Chuyên viên
3846 519
0916 997 468
dungldn@kkt.binhdinh.gov.vn
5
Vũ Hoài Bắc
Chuyên viên
3646 257
0905 340 366
bacvh@kkt.binhdinh.gov.vn
6
Phạm Thị Mỹ Dung
Chuyên viên
0982 033 368
dungptm@kkt.binhdinh.gov.vn
7
Trịnh Minh Huyền
Chuyên viên
0983 547736
huyentm@kkt.binhdinh.gov.vn
8
Phạm Quang Ngọc
Chuyên viên
0983 343 476
ngocpq@kkt.binhdinh.gov.vn
9
Nguyễn Yên Thảo
Chuyên viên
0905150505
thaony@kkt.binhdinh.gov.vn
10
Trần Thị Minh Hiền
Tạp vụ
0934 478 699
 
11
Tô Thanh Anh
Lái xe
0982 093 949
 
12
Nguyễn Văn Tý
Lái xe
0914 218 321
 
13
Trần Văn Tổng
Bảo vệ
01217004255
 
14
Lưu Văn Xuân
Bảo vệ
 
 
III
PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
qldn@kkt.binhdinh.gov.vn
1
Tô Đình Sử
Trưởng phòng
3846 825
0904 2628 36
sutd@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Huỳnh Thanh Tùng
Phó Trưởng phòng
0905 034 881
tunght@kkt.binhdinh.gov.vn
3
Phạm Văn Đông
Phó Trưởng phòng
0913 440 819
dongpv@kkt.binhdinh.gov.vn
4
Phạm Đăng Khoa
Nhân viên
0983 891 756
khoapd@kkt.binhdinh.gov.vn
5
Nguyễn Thị Hạnh Trang
Chuyên viên
0917 344 484
trangnth@kkt.binhdinh.gov.vn
6
Trần Thị Thùy Dương
Chuyên viên
0935 455 745
duongttt@kkt.binhdinh.gov.vn
IV
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
qldt@kkt.binhdinh.gov.vn
1
Dương Ngọc Oanh
Trưởng phòng
3747 721
0983 590 356
oanhdn@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Đặng Nguyên Phúc
Phó Trưởng phòng
3846 519
0914 282 580
phucdn@kkt.binhdinh.gov.vn
3
Lê Văn Hòa
Phó Trưởng phòng
0914 350 348
hoalv@kkt.binhdinh.gov.vn
4
Nguyễn Thị Thanh Uyên
Chuyên viên
3747 721
0905 479 257
uyenntt@kkt.binhdinh.gov.vn
5
Phạm Văn Hải
Nhân viên
0935 298 579
haipv@kkt.binhdinh.gov.vn
6
Lê Thị Kim Trang
Chuyên viên
0976 207 308
trangltk@kkt.binhdinh.gov.vn
VII
PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
qhxd@kkt.binhdinh.gov.vn
1
Trần Đức Lưu
Trưởng phòng
3846 651
0905 359 383
luutd@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Lê Anh Tuấn
Phó Trưởng phòng
0986 652 642
tuanla@kkt.binhdinh.gov.vn
3
Lê Hồ Bắc
Chuyên viên
0988 881 455
baclh@kkt.binhdinh.gov.vn
4
Đinh Duy Gia
Chuyên viên
0914 099 179
giadd@kkt.binhdinh.gov.vn
5
Đào Thanh Danh
Chuyên viên
0944 101 012
danhdt@kkt.binhdinh.gov.vn
6
Lê Hữu Nhật
Chuyên viên
0918 303 117
nhatlh@kkt.binhdinh.gov.vn
7
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
Nhân viên
  0989295240
tuannna@kkt.binhdinh.gov.vn
8
Trần Minh Phú
Chuyên viên
 
0972 159 165
phutm@kkt.binhdinh.gov.vn
V
PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
tnmt@kkt.binhdinh.gov.vn
1
Lê Minh Thông
Trưởng phòng
3846 413
0914 188 915
thonglm@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Lê Hoàng Trung
Phó Trưởng phòng
0937 066 069
trunglh@kkt.binhdinh.gov.vn
3
Châu Ngọc Thi
Chuyên viên
0913 650 031
thicn@kkt.binhdinh.gov.vn
4
Nguyễn Thị Kim Hoa
Chuyên viên
0126 604 6268
hoantk@kkt.binhdinh.gov.vn
5
Đỗ Thị Minh Thi
Chuyên viên
0908 983 789
thidtm@kkt.binhdinh.gov.vn
6
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Chuyên viên
0975 886 799
phuongntt@kkt.binhdinh.gov.vn
7
Bùi Trung Tín
Chuyên viên
0932 058 566
tinbt@kkt.binhdinh.gov.vn
VI
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ TẠI KKT, KCN
vpdd@kkt.binhdinh.gov.vn
1
   Hồ Việt Ngữ
Trưởng đại diện
3641346
0905 059 049
nguhv@kkt.binhdinh.gov.vn
2
   Nguyễn Văn Khôi
Phó Trưởng đại diện
0914 100 391
khoinv@kkt.binhdinh.gov.vn
3
   Nguyễn Văn Một
Nhân viên
0905 158 338
motnv@kkt.binhdinh.gov.vn
4
   Phan Nghề
Nhân viên
0905 924 969
nghep@kkt.binhdinh.gov.vn
VII
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KKT
daht@kkt.binhdinh.gov.vn
1
Nguyễn Vĩnh Sang
Giám đốc
3820 965
0913 442 078
sangnv@kkt.binhdinh.gov.vn
2
  Trần Phi Tình
Phó Giám đốc
0906 560 990
tinhtp@kkt.binhdinh.gov.vn
 
  Võ Văn Linh
Phó Giám đốc
0983450631
linhnv@kkt.binhdinh.gov.vn
3
  Nguyễn Thị Ngọc Yến
Trưởng P. HCTH
0977 813 013
yenntn@kkt.binhdinh.gov.vn
4
  Nguyễn Quốc Dũng
Trưởng P.QLDA
0914 209 029
dungnq@kkt.binhdinh.gov.vn
5
  Nguyễn Hữu Thảo
  Trưởng P.GPMB
thaonh@kkt.binhdinh.gov.vn
6
Đào Trọng Duy
Đội trưởng NM XLNT
 
0908212141
duydt@kkt.binhdinh.gov.vn
   VIII
ĐỘI BẢO VỆ KHU KINH TẾ NHƠN HỘI
 
1
Tô Tấn Nghĩa
Đội Trưởng
 
0914 140 587
 
2
Võ Văn Ngọc
Đội phó
0904 774 264
 
3
Cao Văn Quốc
Đội phó
0943 762 550
 
 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.