THỐNG KÊ TRUY CẬP
4451527
Trực tuyến:53
Hôm nay:663
Trong tháng:53453

THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất dự án tại Phân khu số 2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

01/03/2019 14:37' - Lượt xem : 1376
Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Dự án đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội,
Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức thực hiện việc đấu giá Quyền sử dụng đất Dự án đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, cụ thể như sau:
  Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất Dự án đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, cụ thể:
- Giá khởi điểm:
Số
TT
Nội dung
 Diện tích
theo QH
được duyệt
(m2)
 Đơn giá
 đất khởi
điểm
(đồng/m2)
 Giá trị quyền
 sử dụng đất
 khởi điểm
(đồng)
Ghi chú
 
 
 
 
1
Đất ở
     207.938,70
     1.104.819
   229.734.626.595
 
 
2
Công trình công
cộng, dịnh vụ
đơn vị ở
       27.065,60
        394.579
     10.679.517.382
 
 
a
Công trình công
cộng
         7.825,30
        394.579
       3.087.699.049
 
 
b
Trường mầm non
         2.391,00
        394.579
          943.438.389
 
 
c
Trường mầm non
         3.017,60
        394.579
       1.190.681.590
 
 
d
Trường trung
học cơ sở
       13.831,70
        394.579
       5.457.698.354
 
 
3
Đất cây xanh
đơn vị ở
       46.895,60
 
                           -  
Tạm bàn giao
 cho Nhà đầu tư
 xây dựng theo
quy hoạch được duyệt và bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định
 
4
Đất đầu mối
HTKT
         3.107,10
 
                           -  
 
5
Đất giao thông
 đơn vị ở
       75.900,70
 
                           -  
 
Tổng cộng
240.414.143.977
 
 
 
- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận (nộp) hồ sơ sơ tuyển (Hồ sơ về năng lực tài chính và kỹ thuật của nhà đầu tư phải được niêm phong trước khi nộp) kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút, ngày 18/3/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá từ ngày 21/03/2019 đến chậm nhất trước 17 giờ ngày 27/3/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Thời gian, địa điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 01/4/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Được kết hợp thực hiện giữa bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu trả giá ngay từ khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Bình Định
- Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định; địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia sơ tuyển: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản trên phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị tại các phân khu số 2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 như sau:
+ Có đơn đề nghị tham gia đấu giá, phù hợp với từng dự án cụ thể, trong đó có nội dung cam kết khi trúng đấu giá phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định.
+ Có cam kết tài trợ vốn vay để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng trong nước, nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.
+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; có phương án đầu tư xây dựng khả thi, hiệu quả.
+ Có đủ điều kiện về kỹ thuật và năng lực tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật quy định cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Hồ sơ (Các Biểu mẫu về năng lực kỹ thuật và năng lực tài chính quy định cụ thể tại Phục lục 2 kèm theo Hồ sơ).
+ Nộp khoản tiền hồ sơ mời dự tuyển: 5.000.000 đồng.
  • Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản trên phải đáp ứng đầy đủ điều kiện lựa chọn theo tiêu chí nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị tại các phân khu số 2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 và thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Nộp khoản tiền đặt trước là 36.100.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ một trăm triệu đồng) vào tài khoản số 580.10000.929389 tại Ngân hàng BIDV tỉnh Bình Định và tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 27, 28 và trước 16 giờ 00 phút ngày 29/03/2019.
Mọi chi tiết liên hệ tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, số 65 Đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, ĐT: 0256.3747721; hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn. ĐT: 0256. 3812837; 3822216; 3814641. 
Tài liệu liên quan kèm theo:
- Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm giá trị quyền sử dụng đất để tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư tại các Phân khu số 2, 4, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, KKT Nhơn Hội;
- Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, thuộc KKT Nhơn Hội, và sơ đồ quy hoạch Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội.
Ban Quản lý Khu kinh tế trân trọng thông báo./.
Tải về : File đính kèm

Tin bài khác

Tin bài cũ hơn

 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.