THỐNG KÊ TRUY CẬP
4307560
Trực tuyến:52
Hôm nay:3450
Trong tháng:76743

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

20/12/2018 14:01' - Lượt xem : 395

Ngày 07/4/2017, Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, để cụ thể hóa nội dung thực hiện Nghị quyết, ngày 11/9/2017 UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU và ngày 12/01/2018, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị Quyết số 03-NQ/TU đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BCĐ về kế hoạch công tác năm 2018 yêu cầu các sở, ban, ngành, các Hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện.

Nhằm chủ động triển khai thực hiện (03-NQ/TU, 35/KH-UBND, 06/KH-BCĐ), BQL KKT đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý, BVMT trên địa bàn KKT Nhơn Hội, các KCN. Đồng thời lồng ghép các nhiệm vụ quản lý môi trường vào kế hoạch hiện công tác trọng tâm năm 2018; lập kế hoạch phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018 để triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện khắc phục tồn tại của các DN trong công tác BVMT,..., thông qua đó đã kịp thời xử lý các phát sinh, vướng mắc và các dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện về công tác BVMT, góp phần đưa công tác BVMT tại KKT và các KCN đi vào nề nếp.

Ngày 31/7/2018, Tổ kiểm tra số 5 thuộc Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU đã tiến hành kiểm tra tại nhà máy xử lý nước thải (XLNT) và một số DN tại KKT Nhơn Hội, KCN Phú Tài. Về cơ bản, BQL KKT đã tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng được tiến độ về thời gian và khối lượng công việc được phân công. Cụ thể: Tất cả các KCN đã đi vào hoạt động đều đã đầu tư hoàn thiện hệ thống XLNT tập trung, trong đó có 04/05 KCN đã đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động; Có khoảng 74% DN thực hiện thu gom và phân loại chất thải nguy hại (CTNH) riêng biệt với chất thải rắn (CTR) sinh hoạt, sản xuất theo quy định; giải quyết cơ bản vấn đề ô nhiễm bột đá, mối mọt tại các nhà máy chế biến đá granite và chế biến nông sản tồn tại nhiều năm tại các KCN; đa số các DN đã chú trọng đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa, nước thải, hệ thống XLNT, thực hiện tương đối tốt công tác thu gom, xử lý CTR sinh hoạt, công nghiệp, CTNH theo đúng cam kết trong hồ sơ môi trường được duyệt;....

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Việc đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải tại 02 KCN A, B, KKT Nhơn Hội hiện nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đấu nối nước thải của các DN thứ cấp; Công tác thu gom, xử lý khí thải, CTR tại một số DN vẫn chưa được quan tâm thực hiện, tập trung chủ yếu tại các DN thuộc KCN Phú Tài, Long Mỹ có quy mô nhỏ, công nghệ sản xuất cũ, hoạt động cầm chừng; nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát đến nay nhà đầu tư vẫn chưa triển khai xây dựng ngoài hiện trường theo đúng tiến độ nêu tại Kế hoạch số 06/KH-BCĐ.

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong công tác BVMT, đưa công tác BVMT tại các KCN, KKT Nhơn Hội đi vào nề nếp, hướng tới sự phát triển bền vững, BQL KKT sẽ chú trọng triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT cho các DN nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về BVMT của DN;

- Đôn đốc các Chủ đầu tư hạ tầng các KCN trong KKT Nhơn Hội triển khai xây dựng hoàn thiện các công trình thu gom nước mưa, nước thải tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu thu gom và tiêu thoát nước mưa, nước thải của các DN;

- Tiếp tục hướng dẫn các DN thực hiện khắc phục các tồn tại trong công tác BVMT, kiên quyết đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành hoặc chây ỳ trong công tác khắc phục;Đồng thời hướng dẫn các DN thực hiện lập lại hồ sơ môi trường hoặc báo cáo sự sai khác giữa thực tế với nội dung hồ sơ môi trường được duyệt theo quy định.

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trên, BQL KKT rất cần các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với BQL KKT trong công tác phối hợp, cung cấp thông tin và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BVMT của các DN trên địa bàn KKT, KCN; Đồng thời các DN phải tự giác thực hiện nhiệm vụ BVMT, gắn liền và xuyên xuốt quá trình sản xuất, kinh doanh; hãy biến nhận thức về BVMT thành ý thức tự giác và hành động cụ thể nhằm khẳng định quyết tâm to lớn cùng cam kết trong việc BVMT, góp phần vào công cuộc xây dựng một xã hội Việt Nam có môi trường luôn Xanh - Sạch - Đẹp”./. 

Theo Bản tin số 4.2018

Tin bài khác

Tin bài cũ hơn

 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.