THỐNG KÊ TRUY CẬP
4101509
Trực tuyến:54
Hôm nay:3003
Trong tháng:74077

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH CHUNG KKT NHƠN HỘI, TỈNH BÌNH ĐỊNH, ĐẾN NĂM 2040

22/10/2018 07:14' - Lượt xem : 473

Ngày 18/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1379/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040. Theo đó, phạm vi điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 có tổng diện tích khoảng 14.308 ha, gồm Khu kinh tế hiện hữu có quy mô khoảng 12.000 ha;  Khu vực mở rộng: Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex - Bình Định, có quy mô khoảng 2.308 ha.

 

Mục tiêu của việc lập quy hoạch nhằm xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược phát triển biển Việt Nam; Xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội thành khu vực phát triển kinh tế năng động, bền vững; là trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, cảng và kinh tế biển truyền thống; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh, quốc phòng;  Xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội thành khu vực kinh tế động lực của tỉnh Bình Định; có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại; không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, tiên tiến, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả.

          Tính chất chức năng khu vực lập quy hoạch, là khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển là: du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, cảng biển và kinh tế biển truyền thống; Là cực tăng trưởng đối trọng, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận;  Là một một trong những hạt nhân trung tâm phát triển lớn của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; đầu mối giao thông, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của Miền Trung và Tây Nguyên; Là khu vực phát triển hài hòa các mục tiêu kinh tế, văn hóa, môi trường và an ninh quốc phòng.

          Dự kiến quy mô dân số đến năm 2030 đạt khoảng 120-140 ngàn người, đến năm 2040 đạt khoảng 200.000-250.000 người; Quy mô đất đai xây dựng đến năm 2030 khoảng 6.000 - 8.000 ha, đến năm  2040 khoảng 10.000 - 11.000 ha.

          Nhiệm vụ quy hoạch được đặt ra là phải điều tra, khảo sát, thu thập số liệu và phân tích đánh giá hiện trạng Khu kinh tế Nhơn Hội; Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Khu kinh tế và Việt Nam trong thời gian qua và dự báo trong thời gian tới. Đề xuất các mục tiêu phương hướng phát triển trong giai đoạn đến năm 2040 của Khu kinh tế Nhơn Hội; Rà soát tổng thể về nội dung Quy hoạch chung năm 2005 và tình hình thực tiễn phát triển tại Khu kinh tế Nhơn Hội, trong mối liên quan với quy hoạch vùng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực trạng sử dụng đất và lồng ghép quy hoạch các ngành trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở đưa ra các định hướng điều chỉnh phù hợp, khả thi. Rà soát định hướng phát triển các khu vực Khu kinh tế, quỹ đất phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy mô các khu vực chức năng, đánh giá tính phù hợp với xu thế và vận hội thực tế của Khu kinh tế; Bổ sung các lĩnh vực nghiên cứu mà Quy hoạch chung vào thời điểm phê duyệt năm 2005 chưa yêu cầu đề cập như: thiết kế đô thị, đánh giá môi trường chiến lược, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hệ thống giao thông công cộng, hệ thống không gian ngầm đô thị, chiếu sáng trang trí đô thị; Đánh giá, định hướng việc mở rộng khu kinh tế ảnh hưởng đến việc phát triển của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và cụm công nghiệp Canh Vinh, huyện Vân Canh nằm trong phạm vi quy hoạch chung Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex - Bình Định; đề xuất điều chỉnh tính chất chức năng và cấu trúc không gian Khu kinh tế để phù hợp tình hình phát triển mới; rà soát, cập nhật các chủ trương, dự án đã và đang triển khai tại Khu kinh tế Nhơn Hội; đánh giá và nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp quản lý và thực hiện quy hoạch.

          Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch; lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện; phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan tổ chức lập, thẩm định, trình duyệt đồ án “Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040” theo quy định pháp luật.

            Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế đang khẩn trương thực hiện các công việc có liên quan tiếp theo để sớm triển khai công tác lập đồ án quy hoạch điều chỉnh để trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở pháp lý để đầu tư xây dựng Khu kinh tế, cũng như thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

Le Anh Tuan 

Tin bài khác

Tin bài cũ hơn

 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.