THỐNG KÊ TRUY CẬP
4307736
Trực tuyến:66
Hôm nay:3626
Trong tháng:76919

Hội nghị công bố Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 - Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt

04/09/2018 08:37' - Lượt xem : 416

Ngày 30/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tài nguyên nước Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 - Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt.  Đến tham dự hội nghị có Lãnh đạo các Sở ban ngành và UBND các huyện thị xã thành phố và các đơn vị có liên quan.

Mục tiêu của quy hoạch là: phân bổ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đáp ứng các nhu cầu sử dụng nước; bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước mặt phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ nay đến năm 2035. Với mục tiêu đó, ngày 01/8/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2584/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 - Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt.

- Theo đó, dự báo nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến năm 2020 là 1,26 tỷ m3, đến năm 2025 là 1,35 tỷ m3, đến năm 2035 là 1,48 tỷ m3. Với nguyên tắc phân bổ tài nguyên nước đảm bảo cung cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho tất cả các đối tượng sử dụng theo từng giai đoạn quy hoạch, tận dụng tối đa nguồn nước mặt. Ưu tiên phân bổ nguồn nước cho các đối tượng khai thác sử dụng nước theo thứ tự: (1) Đảm bảo đủ nước sử dụng cho sinh hoạt cả về số lượng và chất lượng; (2) Đảm bảo dòng chảy tối thiểu để duy trì dòng sông hoặc đoạn sông đảm bảo sự phát triển bình thường của hệ sinh thái thủy sinh; (3) Đảm bảo yêu cầu nước cho phát triển công nghiệp, ưu tiên các Khu công nghiệp (KCN) tập trung, Cụm công nghiệp (CCN) đóng góp giá trị kinh tế lớn cho tỉnh; (4) Đảm bảo cung cấp nước cho ngành nông nghiệp

- Đối với quy hoạch bảo vệ nguồn nước mặt:

+ Đến năm 2020 - 2025: phấn đấu đạt chỉ tiêu 85% nước thải công nghiệp tại các cơ sở phát sinh nước thải, 100% các cơ sở y tế và 100% các đô thị mới phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường.

+ Đến năm 2035: 100% các cơ sở sản xuất, KCN, CCN và khu đô thị  phát sinh nước thải thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đạt thông số chất lượng nước cột A của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Quy hoạch cũng xây dựng các giải pháp về quản lý nhà nước, khoa học công nghệ, giải pháp công trình nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước mặt và bảo vệ nguồn nước mặt nhằm đáp ứng được cả về số lượng, chất lượng cho các mục đích sử dụng nước trong kỳ quy hoạch... để thực hiện 02 nhiệm vụ chính là phân bổ và bảo vệ nguồn nước mặt.

Để đạt mục tiêu theo quy hoạch đã đề ra, tại Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 01/8/2018, UBND tỉnh đã phân công trách nhiệm của Ban Quản lý KKT trong thời gian đến phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước; chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị sản xuất, chế biến thực hiện triệt để việc thu gom xử lý nước thải tại KKT, KCN đảm bảo chất lượng nước xả thải theo đúng quy định, nhằm đáp ứng mục tiêu chất lượng nguồn nước theo quy hoạch.

Tin tưởng rằng sau hội nghị này, các sở ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện quy hoạch nêu trên nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả hơn nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Đỗ Thị Minh Thi

Tin bài khác

Tin bài cũ hơn

 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.