THỐNG KÊ TRUY CẬP
3225536
Trực tuyến:86
Hôm nay:2992
Trong tháng:88570

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

12/12/2017 10:14' - Lượt xem : 462

- Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bình Định

- Văn bản triển khai tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Ban Quản lý 

TT

Tên Thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài

 

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

3

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

4

Điều chỉnh tên dự án đầu tư,  tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

5

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư,  tên và địa chỉ nhà đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

 

6

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ

 

7

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,  chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

 

8

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án,  quyết định của tòa án, trọng tài

 

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

10

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

11

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

12

Giãn tiến độ đầu tư

 

13

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

 

14

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

 

15

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

16

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

II

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

 

1

Cấp Giấy chứng nhận Xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D

 

III

Lĩnh vực lao động và việc làm

 

1

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

 

2

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

3

Công nhận nội quy lao động

 

IV

Lĩnh vực quy hoạch và xây dựng

 

1

Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

 

2

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

 

3

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

 

4

Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình đối với công trình cấp I trở xuống thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế)

 

5

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

 

6

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

7

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế

 

8

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

9

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế

 

10

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình

 

11

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

 

V

Lĩnh vực môi trường

 

1

Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT)

 

 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.