THỐNG KÊ TRUY CẬP
3813524
Trực tuyến:112
Hôm nay:1884
Trong tháng:84901

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN THUẾ SỬ DỤNG KẾT CẤU HẠ TẦNG TẠI KCN PHÚ TÀI VÀ LONG MỸ

22/06/2017 14:29' - Lượt xem : 1279

Ngày 15/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND, phê duyệt đơn giá thuê kết cấu hạ tầng, phí duy tu, bảo dưỡng và phương thức thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng tại KCN Phú Tài và Long Mỹ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 21/9/2005 và Quyết định số 1580/QĐ-CTUBND ngày 21/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN thực hiện, bài viết xin giới thiệu một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về đơn giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng, phí duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng các KCN Phú Tài và Long Mỹ:

Đối với đơn giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng, kể từ ngày 01/01/2017, đơn giá cho thuê sử dụng hạ tầng KCN Phú Tài và Long Mỹ được tính ổn định cho thời gian còn lại của dự án là 0,3 USD/m2/năm (chưa có thuế giá trị gia tăng), áp dụng đối với các DN có thời điểm tính tiền thuê lại đất kể từ ngày 30/6/2010 trở về trước, đã kết thúc chu kỳ thanh toán; kể cả phần diện tích các DN thuê mới hoặc nhận chuyển nhượng từ các DN cũ (chưa nộp tiền thuê sử dụng kết cấu hạ tầng sau ngày 01/01/2017).

Về phí duy tu, bảo dưỡng, kể từ ngày 01/01/2017, mức thu phí duy tu bảo dưỡng tại các KCN Phú Tài và Long Mỹ được tính ổn định cho thời hạn 05 năm là 0,15 USD/m2/năm (chưa có thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho tất cả các DN tại các KCN Phú Tài và Long Mỹ. Từ năm thứ 6 trở đi (tính từ ngày 01/01/2017) sẽ điều chỉnh theo quyết định của cấp thẩm quyền.

2. Đối với phương thức thanh toán tiền thuê sử dụng kết cấu hạ tầng, phí duy tu, bảo dưỡng:

2.1 Phương thức thanh toán tiền thuê sử dụng kết cấu hạ tầng :

a) Đối với các DN đã kết thúc chu kỳ thanh toán 10 năm theo Quyết định số 1580/QĐ-CTUBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh được lựa chọn một trong 02 phương thức sau:

- Phương thức 1: Thanh toán tiền thuê sử dụng kết cấu hạ tầng cho thời gian sử dụng đất còn lại (tính từ ngày kết thúc chu kì thanh toán 10 năm đến ngày 31/12/2048) trong vòng 04 năm, trong đó: năm thứ 1:   50%; năm thứ 2:       15%; năm thứ 3:          20%; năm thứ 4:          15%.

Năm thứ nhất được xác định là năm thứ 11 của chu kỳ 10 năm đầu đã ghi trong hợp đồng.

Trường hợp DN chậm thanh toán trong năm, thì DN phải thanh toán bổ sung khoản chậm nộp tính bằng đơn giá năm thanh toán cộng thêm 0,03USD/m2/năm (chưa có thuế giá trị gia tăng).

- Phương thức 2: Thanh toán trong vòng 10 năm (tính từ ngày kết thúc chu kì thanh toán 10 năm) cho thời gian sử dụng đất còn lại (tính từ ngày kết thúc chu kì thanh toán 10 năm đến ngày 31/12/2048), mỗi năm thanh toán 01 lần, mỗi lần thanh toán tối thiểu cho 03 năm, đến năm thứ 10 thì thanh toán dứt điểm phần còn lại. Nếu DN chậm thanh toán trong năm thì phải thanh toán theo giá quy định tại năm thanh toán theo bảng giá sau:

STT
Năm thu
Giá cho thuê kết cấu hạ tầng bình quân/năm (USD/m2/năm)
Lãi được cộng vào năm thu (USD/m2)
Giá cho thuê kết cấu hạ tầng được điều chỉnh theo hàng năm (USD/ m2/năm)
1
Năm thứ 1 (*)
0,3
 
0,3
2
Năm thứ 2
0,3
0,03
0,33
3
Năm thứ 3
0,3
0,06
0,36
4
Năm thứ 4
0,3
0,09
0,39
5
Năm thứ 5
0,3
0,12
0,42
6
Năm thứ 6
0,3
0,15
0,45
7
Năm thứ 7
0,3
0,18
0,48
8
Năm thứ 8
0,3
0,21
0,51
9
Năm thứ 9
0,3
0,24
0,54
10
Năm thứ 10
0,3
0,27
0,57
(*) Năm thứ 1 được xác định là năm thứ 11 của chu kỳ 10 năm đầu đã ghi trong hợp đồng.

b) Đối với DN có phần diện tích mà thời điểm tính tiền thuê lại đất và những DN nhận chuyển nhượng lại dự án từ năm 2017 trở đi, thanh toán tiền thuê sử dụng kết cấu hạ tầng lần đầu (trước khi ký hợp đồng chính thức) với tỷ lệ 50% tiền thuê sử dụng kết cấu hạ tầng cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án (tính đến ngày 31/12/2048), trong vòng 03 năm tiếp theo thanh toán 50% còn lại theo tỷ lệ (năm thứ 1: 15%; năm thứ 2: 20%; năm thứ 3: 15%).

c) Quy định chuyển tiếp:

Đối với các DN đang thực hiện phương thức thanh toán theo quy định tại Quyết định số 1580/QĐ-CTUBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh thì tiếp tục thanh toán cho hết chu kỳ thanh toán. Trường hợp DN chậm thanh toán theo hợp đồng ký kết giữa 02 bên thì phải chịu một khoản chậm nộp tính bằng đơn giá năm thanh toán cộng thêm 0,02 USD/m2/năm.

2.2 Đối với phương thức thanh toán phí duy tu, bảo dưỡng hạ tầng :

Thanh toán hàng năm, được ổn định trong 05 năm tính từ ngày 01/01/2017. Trường hợp DN chậm thanh toán trong năm, thì DN phải thanh toán bổ sung khoản chậm nộp bằng  0,015 USD/m2/năm (chưa có thuế giá trị gia tăng) và được cộng tính vào đơn giá năm thanh toán.

Để triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, Cty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định và các DN trong các KCN Phú Tài và Long Mỹ cần tiến hành rà soát và ký điều chỉnh, bổ sung các hợp đồng cho thuê lại đất gắn kết cấu hạ tầng giữa Công ty và các DN hoạt động trong các KCN Phú Tài và Long Mỹ cho đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có gì bất hợp lý hoặc chưa rõ, thì đề nghị các DN phản ảnh kịp thời về BQL KKT (Phòng Kế hoạch tổng hợp) để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét./.

 Nguyễn Thanh Nguyên (Bản tin số 3/2017)

Tin bài khác

Tin bài cũ hơn

 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.