THỐNG KÊ TRUY CẬP
3982024
Trực tuyến:90
Hôm nay:196
Trong tháng:65456

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ TRẢ KẾT QUẢ

21/08/2017 09:04' - Lượt xem : 1641

(Theo Quyết định số 1866/QĐ-BQL ngày 26/09/2016 của Trưởng Ban Quản lý)

              I. Tiếp nhận hồ sơ

1. Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết, thụ lý: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến liên hệ cơ quan có thẩm quyền hoặc bộ phận có trách nhiệm để giải quyết.

 2. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét yêu cầu, hồ sơ của tổ chức, cá nhân; kiểm tra kỹ các loại giấy tờ cần thiết của từng loại hồ sơ.

            - Nếu hồ sơ đã hợp lệ theo quy định, thực hiện tiếp nhận hồ sơ. Đối với các hồ sơ có hẹn, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải viết Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ (theo mẫu), có ghi rõ ngày trả kết quả và cập nhật vào Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

            - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân thông qua Phiếu hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh. Việc hướng dẫn này được thực hiện theo nguyên tắc một lần, đầy đủ, theo đúng quy định đã được niêm yết công khai.

 3. Bản kê chi tiết hồ sơ tiếp nhận có chữ ký của bên nộp và bên nhận hồ sơ; được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho người nộp hồ sơ, 01 bản chuyển cho phòng chuyên môn và 01 bản lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

            II. Chuyển hồ sơ

            Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chức, cá nhân kèm theo Phiếu chuyển hồ sơ và Bản kê chi tiết hồ sơ đến các phòng chuyên môn có liên quan ngay trong buổi làm việc. Thời gian phòng chuyên môn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ với bộ phận tiếp nhận phải được thể hiện trong Phiếu chuyển hồ sơ, Sổ theo dõi tiếp nhận – trả kết quả và Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ do Phòng chuyên môn lập.

            III. Xử lý, giải quyết hồ sơ

1. Phòng chuyên môn thẩm định và xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến, trình Trưởng Ban Quản lý ký duyệt hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận đúng thời gian quy định. Trường hợp hồ sơ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của các phòng chuyên môn khác thì phòng chuyên môn trực tiếp giải quyết hồ sơ chủ động phối hợp với phòng chuyên môn khác có liên quan cùng xử lý hồ sơ.

2. Đối với các hồ sơ cần có sự kiểm tra thực tế trước khi giải quyết thì công chức của phòng chuyên môn phải có kế hoạch kiểm tra và báo cáo trực tiếp với lãnh đạo phòng chuyên môn. Quá trình kiểm tra thực tế phải được lập biên bản, ghi rõ các bên tham gia, thời gian, nội dung và kết quả kiểm tra. Biên bản được lưu giữ theo hồ sơ.

3. Trường hợp phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ chậm hơn thời gian quy định thì Trưởng phòng phải có trách nhiệm thông báo lý do cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bằng văn bản để có cơ sở giải thích cho tổ chức, cá nhân.

4. Trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính đã được tiếp nhận hồ sơ nhưng không thể giải quyết do hồ sơ không hợp pháp, hợp lệ thì trả lại cho người nộp hồ sơ trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ; đồng thời kèm văn bản thông báo rõ lý do vì sao hồ sơ không thể giải quyết do Trưởng phòng chuyên môn ký. Văn bản thông báo cần hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần các nội dung còn thiếu sót, chưa phù hợp để người nộp hồ sơ biết thực hiện. Nếu phòng nào trả hồ sơ do không hợp lệ, hợp pháp mà hướng dẫn lần sau khác lần đầu thì bị xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân có liên quan.

            IV. Giao trả kết quả giải quyết hồ sơ:

1. Sau khi nhận hồ sơ đã giải quyết từ phòng chuyên môn, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian đã hẹn, hướng dẫn nộp phí, lệ phí theo quy định và yêu cầu tổ chức, cá nhân ký nhận vào Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ.

2. Trường hợp đến ngày hẹn trả kết quả nhưng hồ sơ chưa xử lý xong, trên cơ sở văn bản thông báo lý do của phòng chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do trễ, xin lỗi và hẹn lại thời gian trả kết quả. Đồng thời phản ảnh kịp thời cho Lãnh đạo Ban Quản lý để chỉ đạo đôn đốc thực hiện.

Tải về : File đính kèm
 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.