THỐNG KÊ TRUY CẬP
3813188
Trực tuyến:71
Hôm nay:1548
Trong tháng:84565

Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại BQLKKT tỉnh Bình Định

21/08/2017 09:03' - Lượt xem : 1557

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thành lập theo Quyết định số 1864/QĐ-BQL ngày 26/09/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

Trưởng bộ phận: Lê Thị Thanh Hương

 

 

 

Chức vụ

 Chánh Văn phòng

 

Điện thoại

056 3846257  –   0977 813 066

 

Chức trách: Quản lý hoạt động và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Quản lý về kết quả hoạt động của Bộ phận

 

Thành viên chuyên trách: Phạm Quang Ngọc

 

 

 

Chức vụ

 Chuyên viên Văn phòng

 

Điện thoại

056 3846257  

 

Chức trách: Trực tiếp kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; chuyển các phòng chuyên môn xử lý và trả kết quả theo quy trình, bảo đảm thời gian giải quyết theo quy định

 

Thành viên kiêm nhiệm: Công chức các phòng chuyên môn

 

 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

I. Chức năng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ cho các phòng chuyên môn xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế.

IINhiệm vụ, quyền hạn:

1. Thực hiện quy trình tiếp nhận, chuyển giao, trả kết quả, thu phí, lệ phí:

- Công khai, minh bạch nội dung thủ tục hành chính trên các lĩnh vực được giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý.

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Chuyển giao hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đến các phòng chuyên môn có liên quan giải quyết theo thẩm quyền;

- Nhận lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các phòng chuyên môn, và thực hiện việc trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn và phối hợp thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin theo quy định của pháp luật và bằng công nghệ thông tin theo quy định.

2. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu, đề xuất với Trưởng Ban các vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính tại Ban Quản lý.

3. Báo cáo thống kê định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất cho Trưởng Ban Quản lý và các cơ quan liên quan theo quy định.

4. Quản lý, sử dụng một số loại sổ sách, biểu thống kê theo quy định.

Tải về : File đính kèm
 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.