THỐNG KÊ TRUY CẬP
1853345
Trực tuyến:65
Hôm nay:905
Trong tháng:24885

Danh bạ điện thoại và Email công vụ của CBCC BQL KKT

04/01/2016 09:26' - Lượt xem : 7325
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Website: http://kktbinhdinh.vn;http://kkt.binhdinh.gov.vn
Email: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
Fax: 056.3846 616
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Địa chỉ email công vụ
Cơ quan
Di động
I
LÃNH ĐẠO BAN
 
1Phan Cao ThắngTrưởng ban 0913441653thangpc@binhdinh.gov.vn
2Ngô Văn TổngPhó Trưởng Ban3535 2090903 511 969tongnv@kkt.binhdinh.gov.vn
3
Đào Văn Khôi
Phó Trưởng Ban
3546668
0913 499 378
khoidv@kkt.binhdinh.gov.vn
4
Phan Viết Hùng
Phó Trưởng Ban
3747641
0905 033 337
hungpv@kkt.binhdinh.gov.vn
5
 
 
 
 
 
II
VĂN PHÒNG BAN
vp@kkt.binhdinh.gov.vn
1
Lê Thị Thanh Hương
Chánh VP
3646 257
0977 813 066
huongltt@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Phạm Thi Lệ Quyên
Phó Chánh VP
3846 519
0986 575 858
quyenptl@kkt.binhdinh.gov.vn
3Võ Thị Hà GiangPhó Chánh VP0905 802 607gianghtv@kkt.binhdinh.gov.vn
4
Huỳnh T.Bích Phượng
Kế toán
0169 466 8533
phuonghtb@kkt.binhdinh.gov.vn
5
Lưu Đình Nhật Dũng
Chuyên viên
0916 997468
dungldn@kkt.binhdinh.gov.vn
6
Vũ Hoài Bắc
Chuyên viên
3646257
0905 340 366
bacvh@kkt.binhdinh.gov.vn
7
Phạm Thị Mỹ Dung
Văn thư
0982 033 368
dungptm@kkt.binhdinh.gov.vn
8
Trịnh Minh Huyền
Chuyên viên
0983 547736
huyentm@kkt.binhdinh.gov.vn
9Phạm Quang NgọcChuyên viên0983 343 476ngocpq@kkt.binhdinh.gov.vn
10
Trần Thị Minh Hiền
Tạp vụ
0934 478 699
 
11
Tô Thanh Anh
Lái xe
0982 093 949
 
12
Nguyễn Văn Tý
Lái xe
0914 218 321
 
13
Trần Văn Tổng
Bảo vệ
01217004255
 
14
Phan Văn Cách
Bảo vệ
01677397104
 
IV
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
khtc@kkt.binhdinh.gov.vn
1
Hồ Việt Ngữ
Trưởng phòng
3747 122
0905 059 049
nguhv@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Phạm Văn Đông
Phó Trưởng phòng
0913 440 819
dongpv@kkt.binhdinh.gov.vn
3
Nguyễn Yên Thảo
Chuyên viên
0905 15 0505
thaony@kkt.binhdinh.gov.vn
4
Trần Minh Phú
Chuyên viên
0972 159 165
phutm@kkt.binhdinh.gov.vn
VI
PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
qldn@kkt.binhdinh.gov.vn
1
Tô Đình Sử
Trưởng phòng
3846 825
0904 2628 36
sutd@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Huỳnh Thanh Tùng
Phó Trưởng phòng
0905 034 881
tunght@kkt.binhdinh.gov.vn
3
Pham Đăng KhoaNhân viên  
4
Nguyễn T Hạnh Trang
Chuyên viên
0917 344 484
trangnth@kkt.binhdinh.gov.vn
5
Trần Thị Thùy Dương
Chuyên viên
0935 455 745
duongttt@kkt.binhdinh.gov.vn
V
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
qldt@kkt.binhdinh.gov.vn
1
Dương Ngọc Oanh
Trưởng phòng
3747721
0983 590 356
oanhdn@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Đặng Nguyên Phúc
Phó Trưởng phòng
0977996942
phucdn@kkt.binhdinh.gov.vn
3
Lê Văn Hòa
Chuyên viên
0914 350 348
hoalv@kkt.binhdinh.gov.vn
4
Nguyễn T Thanh Uyên
Chuyên viên
0905 479 257
uyenntt@kkt.binhdinh.gov.vn
5
Phạm Văn Hải
Nhân viên
0935 298 579
haipv@kkt.binhdinh.gov.vn
6
Lê Thị Kim Trang
Chuyên viên
0976 207 308
trangltk@kkt.binhdinh.gov.vn
VII
PHÒNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG
qhxd@kkt.binhdinh.gov.vn
1
Trần Đức Lưu
Trưởng phòng
3846 651
0905 359 383
luutd@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Lê Anh Tuấn
Phó Trưởng phòng
0983617679
tuanla@kkt.binhdinh.gov.vn
3
Lê Hồ Bắc
Chuyên viên
0988 881 455
baclh@kkt.binhdinh.gov.vn
4
Đinh Duy Gia
Chuyên viên
0914 099 179
giadd@kkt.binhdinh.gov.vn
5
Đào Thanh Danh
Chuyên viên
0944 101 012
danhdt@kkt.binhdinh.gov.vn
6
Lê Hữu Nhật
Chuyên viên
0918 303 117
nhatlh@kkt.binhdinh.gov.vn
7
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
Nhân viên
0989295240
tuannna@kkt.binhdinh.gov.vn
VIII
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
tnmt@kkt.binhdinh.gov.vn
1
Nguyễn Vĩnh Sang
Trưởng phòng
3846413
0913 442 078
sangnv@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Lê Hoàng Trung
Phó Trưởng phòng
0937 066 069
trunglh@kkt.binhdinh.gov.vn
3
Châu Ngọc Thi
Chuyên viên
0913 650 031
thicn@kkt.binhdinh.gov.vn
4
Nguyễn Thị Kim Hoa
Chuyên viên
0126 604 6268
hoantk@kkt.binhdinh.gov.vn
5
Đỗ Minh Thi
Chuyên viên
0908 983 789
thidtm@kkt.binhdinh.gov.vn
6Nguyễn T Thanh PhượngChuyên viên0975 886 799phuongntt@kkt.binhdinh.gov.vn
6
Huỳnh Văn Hậu
Nhân viên
0906511446
hauhv@kkt.binhdinh.gov.vn
IX
VP ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ TẠI KKT, KCN 
vpdd@kkt.binhdinh.gov.vn
1Nguyễn Quốc KhoaTrưởng đại diện 0914 243 477khoanq@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Nguyễn Văn Khôi
Phó đại diện
3641346
0914 100 391
khoinv@kkt.binhdinh.gov.vn
3
Nguyễn Văn Một
Nhân viên
0905 158 338
motnv@kkt.binhdinh.gov.vn
4
Phan Nghề
Nhân viên 
X
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG
daht@kkt.binhdinh.gov.vn
1
Nguyễn Thanh Nguyên
Giám đốc 
3820 965
0903 500 324
nguyennt@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Nguyễn Thị Ngọc Yến
Trưởng P.TCHC
0977 813 013
yenntn@kkt.binhdinh.gov.vn
3
Nguyễn Quốc Dũng
Trưởng P.DTBD
0914 209 029
dungnq@kkt.binhdinh.gov.vn
4
Trần Phi Tình
Phó Giám đốc
0906 560 990
tinhtp@kkt.binhdinh.gov.vn
X
BAN GPMB VÀ XD KHU TĐC
gpmb@kkt.binhdinh.gov.vn
1
Lê Minh Thông
Giám đốc
3590225
0914 188 915
thonglm@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Võ Văn Linh
Phó Giám Đốc 0983 450 631linhnv@kkt.binhdinh.gov.vn
X.1
Phòng Tổ chức HC
 
3590224
Fax: 3590227
 
1
Văn Thị Diễm Phượng
Trưởng phòng
0983 400 918
phuongvtd@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Lê Thị Minh Trầm
Phó Trưởng phòng
0984 166 441
tramltm@kkt.binhdinh.gov.vn
X.2
Phòng Giải phóng mặt bằng Nhơn Hội
 
 
1
Nguyễn Hữu Thảo
P. phụ trách phòng
0987 3838 68
binhnv@kkt.binhdinh.gov.vn
2
Nguyễn Hoài Nam
Phó Trưởng phòng
0121 351 5891
namnh@kkt.binhdinh.gov.vn
X.3
Phòng Giải phóng mặt bằng Phú Tài
3590225
 
 
1
Võ Văn Linh
Trưởng phòng
 
XI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
 
 
 
3641 201
Fax: 3641 201
dtxdbd@kkt.binhdinh.gov.vn
XII
ĐỘI BẢO VỆ KCN PHÚ TÀI – LONG MỸ
 
1
Tô Tấn Nghĩa
Đội Trưởng
3641113
0914 140 587
 
2
Võ Văn Ngọc
Đội phó
0904 774 264
 
3
Cao Văn Quốc
Đội phó
01223 406 880
 
 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
Giấy phép số 148/GP-TTĐT cấp ngày 15/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền Thông - Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.