THỐNG KÊ TRUY CẬP
4575993
Trực tuyến:39
Hôm nay:309
Trong tháng:37900

CÁC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ DN PHẢI NỘP PHÒNG QLDN

03/09/2014 10:43' - Lượt xem : 5180

I/ Báo cáo tháng:

TT

Tên báo cáo

Định kỳ nộp

Thời gian nộp

Biểu mẫu

1

Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp

Hàng tháng

Trước ngày 12 tháng sau tháng báo cáo

Biểu số 01-CS/SXCN Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011

2

Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa

Hàng tháng

Trước ngày 12 tháng sau tháng báo cáo

Biểu số 01-CS/XKHH Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011

3

Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa

Hàng tháng

Trước ngày 12 tháng sau tháng báo cáo

Biểu số 01-CS/NKHH Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011

4

Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Hàng tháng

Trước ngày 12 tháng sau tháng báo cáo

Biểu số 01-CS/ĐTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011

 

II/ Báo cáo quý:

TT

Tên báo cáo

Định kỳ nộp

Thời gian nộp

Biểu mẫu

1

Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Hàng quý

Trước ngày 5 của tháng đầu quý sau

Biểu số 01/BQL

2

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Hàng quý

Trước ngày 5 của tháng đầu quý sau

Mẫu số 16 Ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BLĐXH ngày 20/01/2014

 

III/ Báo cáo 6 tháng:

TT

Tên báo cáo

Định kỳ nộp

Thời gian nộp

Biểu mẫu

1

Báo cáo tai nạn lao động

6 tháng và cả năm

định kỳ 6 tháng (nộp trước ngày 5/7 hàng năm) và cả năm (nộp  trước ngày 10/1 của năm sau)

Phụ lục số 10 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH – BYT ngày 21/5/2012

2

Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động

6 tháng và cả năm

định kỳ 6 tháng (nộp trước ngày 5/7 hàng năm) và cả năm (nộp  trước ngày 10/1 của năm sau)

Phụ lục số 04 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch  số 01/2011/TT-BLĐTBXH – BYT  ngày 10/01/2011

 

III/ Báo cáo năm:

TT

Tên báo cáo

Định kỳ nộp

Thời gian nộp

Biểu mẫu

1

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Hàng năm

Trước ngày 31/3 năm sau

Báo cáo Quyết toán tài chính hàng năm của doanh nghiệp

 

 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.