THỐNG KÊ TRUY CẬP
4576003
Trực tuyến:38
Hôm nay:319
Trong tháng:37910

SốBan hànhTên văn bảnDownload
28/2018/QĐ-TTg12/07/2018
QUYẾT ĐỊNH 28/2018/QĐ-TTG VỀ GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Bộ máy hành chính
Download
02/2019/TT-BNV24/01/2019
Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Tư pháp - Nội vụ
Download
01/2019/TT-BNV24/01/2019
Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Tư pháp - Nội vụ
Download
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SÓ 01/2019/TT-BNV VÀ THÔNG TƯ SỐ 02/2019/TT-BNV CỦA BỘ NỘI VỤ
Văn thư - Lưu trữ
Download
157/2018/NĐ-CP16/11/2018
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Doanh nghiệp - Lao động
Download
119/2018/NĐ-CP12/09/2018
Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Tài chính - Thuế
Download
140/2018/NĐ-CP08/10/2018
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Doanh nghiệp - Lao động
Download
143/2018/NĐ-CP15/10/2018
QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
Doanh nghiệp - Lao động
Download
149/2018/NĐ-CP07/11/2018
QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
Doanh nghiệp - Lao động
Download
108/2018/NĐ-CP23/08/2018
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp - Lao động
Download
1113/QĐ-BXD
ĐỊNH MỨC CHI PHÍ RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH
Quy hoạch - Xây dựng
Download
08/CT-TTg13/03/2018
Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan
Quy hoạch - Xây dựng
Download
61/2018/NĐ-CP23/04/2018
Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Bộ máy hành chính
Download
41/2017/TT-BTTTT19/12/2017
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
Thông tin và truyền thông
Download
42/2017/TT-BTTTT29/12/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
Thông tin và truyền thông
Download
47/CT-TTg27/12/2017
Chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước
Kế hoạch đầu tư
Download
09/2018/NĐ-CP15/01/2018
về hoạt động mua bán hàng hóa (MBHH) và các hoạt động liên quan trực tiếp đến MBHH của nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Kế hoạch đầu tư
Download
139/2017/NĐ-CP22/11/2017
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ
Quy hoạch - Xây dựng
Download
04/2017/TT-BKHĐT15/11/2017
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA
Kế hoạch đầu tư
Download
53/2017/TT-BTNMT04/12/2017
QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH KHOẢN 5 ĐIỀU 6 THÔNG TƯ SỐ 33/2017/TT-BTNMT NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
Đất đai - Khoáng sản
Download
<< Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp >> 
 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.