THỐNG KÊ TRUY CẬP
1938201
Trực tuyến:123
Hôm nay:794
Trong tháng:70762

SốBan hànhTên văn bảnDownload
42/2017/NĐ-CP05/04/2017
Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Quy hoạch - Xây dựng
Download
82/2017/NĐ-CP17/07/2017
Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
Môi trường
Download
34/2017/TT-BTNMT04/10/2017
Thông tư 34/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
Kế hoạch đầu tư
Download
19/2017/TT-BLĐTBXH13/07/2017
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Doanh nghiệp - Lao động
Download
88/2017/NĐ-CP27/07/2017
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Tư pháp - Nội vụ
Download
23/2017/TT-BLĐTBXH15/08/2017
Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
Doanh nghiệp - Lao động
Download
19/2017/TT-BLĐTBXH03/07/2017
Hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (VSLĐ)
Doanh nghiệp - Lao động
Download
40/2016/TT-BLĐTBXH25/10/2016
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
Doanh nghiệp - Lao động
Download
11/2016/NĐ-CP03/02/2016
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
Doanh nghiệp - Lao động
Download
79/QĐ-BXD
Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Kế hoạch đầu tư
Download
40/2016/TT-BLĐTBXH25/10/2016
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Doanh nghiệp - Lao động
Download
15/2016/TT-BKHĐT29/09/2016
HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN, HỒ SƠ MỜI THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
Kế hoạch đầu tư
Download
13/2016/TT-BKHĐT29/09/2016
QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
Kế hoạch đầu tư
Download
140/2016/NĐ-CP10/10/2016
Quy định về lệ phí trước bạ
Đất đai - Khoáng sản
Download
141/2016/NĐ-CP10/10/2016
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Tài chính - Thuế
Download
06/2016/TT-BKHĐT28/06/2016
THÔNG TƯ 06/2016/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 15/2015/NĐ-CP VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ DO BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH
Kế hoạch đầu tư
Download
22/2016/TT-BXD01/07/2016
Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
Quy hoạch - Xây dựng
Download
21/2016/TT-BXD30/06/2016
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
Quy hoạch - Xây dựng
Download
20/2016/TT-BXD30/06/2016
Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Quy hoạch - Xây dựng
Download
19/2016/TT-BXD30/06/2016
Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
Quy hoạch - Xây dựng
Download
<< Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp >> 
 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
Giấy phép số 148/GP-TTĐT cấp ngày 15/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền Thông - Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.