THỐNG KÊ TRUY CẬP
4198718
Trực tuyến : 77
Hôm nay : 2019
Trong tháng : 72556
 • Hỏi : Tìm hiểu chính sách thuế
  nhu - nhu@gmil.com - 05/11/2018
  Hỏi: Tôi được biết, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12.9.2018 của Chính phủ quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), HĐĐT có mã và không có mã của cơ quan thuế đối với cơ sở kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Xin cho biết cụ thể hơn về HĐĐT có mã và không có mã của cơ quan thuế?
  Trả lời :

  Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12.9.2018 của Chính phủ quy
  định về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, HĐĐT là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu
  điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa,
  cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp
  hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
  HĐĐT không có mã của cơ quan thuế được hiểu là HĐĐT do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch
  vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi
  tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
  Còn HĐĐT có mã của cơ quan thuế là HĐĐT được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân
  bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo
  từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
  Mã của cơ quan thuế trên HĐĐT bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất và chuỗi ký tự được
  cơ quan thuế tạo ra dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.  
  CỤC THUẾ TỈNH

 • Câu hỏi mới hơn

 • Câu hỏi cũ hơn

 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.