THỐNG KÊ TRUY CẬP
3875722
Trực tuyến : 72
Hôm nay : 342
Trong tháng : 41341
 • Hỏi : Hồ sơ môi trường Nhà đầu tư thứ cấp
  HỒ VĂN NHỰT - hovannhut29@gmail.com - 22/01/2018
  Theo quy định, nhà đầu tư thứ cấp không nộp báo cáo giám sát môi trường/đánh giá tác động môi trường, … cho Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN. Vậy Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN căn cứ vào đâu để theo dõi, giám sát, báo cáo định kỳ.
  Trả lời :

  Đối với công tác báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ, theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN có trách nhiệm      “Tổng hợp, báo cáo kết quả quan trắc môi trường và công tác bảo vệ môi trường KCN, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong KCN gửi Ban Quản lý KKT, KCN, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12 hàng năm. Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015”. Mặt khác, theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 của Thông tư này, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong KCN có trách nhiệm: “Thực hiện chương trình quan trắc môi trường, báo cáo theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả quan trắc cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN”.

  Như vậy, theo quy định nêu trên thì các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong KCN không phải nộp Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ cho Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN nhưng thông báo kết quả quan trắc cho Chủ đầu tư hạ tầng KCN biết để theo dõi, giám sát.

  Để có cơ sở cho Chủ đầu tư hạ tầng KCN lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo quy định, ngoài việc căn cứ vào kết quả quan trắc môi trường do cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thông báo theo định kỳ, doanh nghiệp có thể thu thập thêm các thông tin liên quan về môi trường tại các cơ sở này thông qua các đợt kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường do Ban Quản lý KKT hoặc các Sở ngành thực hiện (các đợt kiểm tra đều mời Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN tham gia) hoặc liên hệ với các cơ sở để được cung cấp các thông tin cần thiết.

 • Câu hỏi mới hơn

 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.