THỐNG KÊ TRUY CẬP
3339816
Trực tuyến : 103
Hôm nay : 1313
Trong tháng : 97264
 • Hỏi : Gửi phòng TNMT
  HỒ VĂN NHỰT - hvnhutsnp@gmail.com - 27/11/2017
  Theo quy định, nhà đầu tư thứ cấp có nộp báo cáo giám sát môi trường hay ĐTM cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng không?
  Trả lời :

  - Về việc nộp Báo cáo giám sát môi trường cho Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN:

            Trách nhiệm của chủ dự án và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp liên quan đến công tác quan trắc môi trường được quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao như sau:

            "3. Thực hiện chương trình quan trắc môi trường, báo cáo theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả quan trắc cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp."

            Do vậy, các doanh nghiệp thứ cấp không phải nộp Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho Chủ đầu tư xây dựng KCN, mà chỉ thông báo kết quả quan trắc cho Chủ đầu tư hạ tầng KCN để theo dõi, giám sát.

            - Về việc nộp Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN:

            Trách nhiệm của chủ dự án sau khi Báo cáo ĐTM được phê duyệt đã quy định tại Điều 10 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Theo đó, không có quy định nộp Báo cáo ĐTM cho Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN.

            Do vậy, các doanh nghiệp thứ cấp không phải nộp Báo cáo ĐTM cho Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN.

 • Câu hỏi mới hơn

 • Câu hỏi cũ hơn

 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.